1830 കോടിയുടെ കുഴല്‍പ്പണം ഇടപാട്: പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായി കുവൈറ്റില്‍ കുടുങ്ങി ?

പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായി കുവൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 1830...

ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോള്‍ നദികള്‍ ഉണങ്ങി, ഇനി വെന്തുരുകുമോ ?

കേരളത്തിന്റെ നടുവൊടിച്ച പ്രളയത്തിന്റെ കെടുതികള്‍ അനുഭവിക്കുന്നതിനിടെ കൊടും വരള്‍ച്ച...

Just In

Editors Pick

Entertainment