ലോട്ടറി വില കൂട്ടി, മാര്‍ച്ച് ഒന്നു മുതല്‍ 40 രൂപ

0
11

തിരുവനന്തപുരം: ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 ല്‍ നിന്ന് 40 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി. ജി.എസ്.ടി. പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന മാര്‍ച്ച് ഒന്നിന് ഇതു നിലവില്‍ വരും. ജി.എസ്.ടി. വര്‍ദ്ധനവ് വിജ്ഞാപനമായി വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവിറക്കും. 12 ശതമാനത്തില്‍ നിന്നു 28 ശതമാനായാണ് ജി.എസ്.ടി. വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here