തിരുവനന്തപുരം: ഫഌക്‌സ് ബോര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇനി കുറ്റകരം. സര്‍ക്കാര്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും പരിപാടികള്‍ക്കും പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ഉത്തരവ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പറുത്തിറങ്ങി.

തുണി, പേപ്പര്‍, പോളി എത്തിലിന്‍ എന്നി വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്. പിവിസി ഫ്‌ളക്‌സില്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും ആദ്യപടിയായി പിഴയിടാക്കും. നിരന്തരമായി നിയലംഘനം നടത്തിയാല്‍ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കും. പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഉപഭോക്താവിന്റെ പൂര്‍ണ വിവരങ്ങള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നു. പി.വി.സി. ഫഌക്‌സ് പ്രിന്റ്് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന അറിയിപ്പുകള്‍ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കാനും പ്രിന്റിംഗ കേന്ദ്രങ്ങളോട് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

പരിപാടികള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ബോര്‍ഡുകള്‍ മാറ്റിയില്ലെങ്കില്‍ പിഴയീടാക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here