തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക ശിക്ഷായിളവ് രാഷ്ട്രീയ കുറ്റവാളികൾക്കും ലഭിക്കും വിധം പരിഷ്കരിക്കും, ഭേദഗതികൾ മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം | തടവുകാർക്ക് പ്രത്യേക ശിക്ഷായിളവ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ കുറ്റവാളികൾക്കും ഇളവ് ലഭിക്കും വിധം ഭേദഗതി ചെയ്യും. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, റിപ്പബ്ലിക് ദിനം, പുനരേകീകരണ ദിനം തുടങ്ങിയ വിശേഷാവസരങ്ങളില്‍ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദേശമാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം പരിഷ്‌കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് ജയിലില്‍ നിശ്ചിതകാലം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ രാഷ്ട്രീയക്കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് ശിക്ഷാകാലം കഴിയുംമുമ്പുതന്നെ പുറത്തിറങ്ങാനാകും.

വധഗൂഢാലോചന, മറ്റു സഹായങ്ങള്‍, വധശ്രമം തുടങ്ങിയ കേസുകളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജീവപര്യന്തക്കാരല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കുറ്റവാളികള്‍ക്കാകും ശിക്ഷായിളവിന് അര്‍ഹതലഭിക്കുക. നിലവില്‍ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചവര്‍, മയക്കുമരുന്നു കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയക്കുറ്റവാളികള്‍ക്കും ശിക്ഷായിളവ് നല്‍കിയിരുന്നില്ല. ഇതില്‍നിന്നാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്.

അനര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് ശിക്ഷായിളവ് ലഭിക്കുന്നതൊഴിവാക്കാനാണ് മാനദണ്ഡം പുതുക്കുന്നതെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ 2018 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ശിക്ഷായിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ശിക്ഷാകാലാവധിയുടെ 50 ശതമാനമോ പരമാവധി രണ്ടുവര്‍ഷംവരെയോ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. പരിഷ്‌കരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് മൂന്നുമാസംവരെയുള്ള തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് 15 ദിവസവും മൂന്നു മുതല്‍ ആറുമാസംവരെ തടവുശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒരു മാസവും ശിക്ഷാ ഇളവു ലഭിക്കും. ആറു മാസത്തിനു മുകളില്‍ ഒരു വര്‍ഷംവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് രണ്ടുമാസവും ഒന്നിനുമുകളില്‍ രണ്ടുവര്‍ഷംവരെ മൂന്നുമാസവും ശിക്ഷായിളവ് അനുവദിക്കാമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. രണ്ടിനു മുകളില്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷംവരെ നാലുമാസവും അഞ്ചു മുതല്‍ 10 വര്‍ഷംവരെ അഞ്ചുമുതല്‍ ആറുമാസംവരെയും ഇളവ് ലഭിക്കും. ജീവപര്യന്തം തടവുകാര്‍ക്ക് 14 വര്‍ഷം ശിക്ഷാ കാലാവധി ബാധകമായിരിക്കും. അവര്‍ക്ക് ഇളവുകള്‍ ബാധകമല്ല.

Cabinet approves Political prisoners special releasing norms

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here