കൊച്ചി: വീടും പറമ്പും ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കാതിരുന്ന പ്രീതാഷാജിയും ഭര്‍ത്താവും കിടപ്പു രോഗികളെ പരിചരിക്കണം. എറണാകുളം ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ യൂണിറ്റിനു കീഴില്‍ വീടുകളില്‍ കഴിയുന്ന രോഗികളെ പരിചരിക്കാനാണ് െൈഹക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്. ദിവസവും ആറു മണിക്കൂര്‍ ക്രമത്തില്‍ 100 മണിക്കൂര്‍ സേവനം നടത്തണം. പ്രീതാ ഷാജിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വീടിനു സമീപമുള്ളവരെ പരിചരിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കണമെന്ന് മെഡിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ടിനും കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here