വാഷിങ്ടൺ: സിറിയയിലെ രാസായുധ പ്രയോഗത്തിനെതിരായ യു.എൻ പ്രമേയം റഷ്യ വീറ്റോ ചെയ്തു. വടക്കൻ സിറിയയിൽ ഉണ്ടായ രാസായുധ പ്രയോഗം അപലപിച്ചാണ് യു.എൻ പ്രമേയം. സംഭവത്തിൽ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. റഷ്യയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളാണ് പ്രമേയം വീറ്റോ ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായത്. സുരക്ഷ കൗൺസിലിലെ 10 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here