തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല്‍, എഞ്ചിനിയറിംഗ് ബിരുദധാരികളടക്കം സംസ്ഥാനത്ത് 36,25,852 തൊഴില്‍ രഹിതര്‍. തൊഴില്‍ രഹിതരുടെ ദേശീയ ശരാശരിയായ 6.1 ശതമാനത്തെക്കാള്‍ 9.53 ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ കണക്ക്.

തൊഴിലില്ലാത്തവരില്‍ 23,00,139 പേര്‍ യുതികളാണ്. പുരുഷന്മാര്‍ 13,25,713 ആണ്. സിക്കിം(18.1), ത്രിപുര(19.7) സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമാണ് കേരളത്തെക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കുള്ളത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here