ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

2021 ലെ പത്താം ക്ലാസ്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ അടുക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ഓരോ സെക്കന്റും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി കൃത്യമായ ആസൂത്രണമുണ്ടാകണം. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പഠനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇതാ ചില ടിപ്പുകൾ

പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും. ചിലർക്ക് രാത്രി വൈകിയിരുന്ന് പഠിക്കാനായിരിക്കും താൽപ്പര്യം. മറ്റ് ചിലർക്ക് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് പഠനസമയം ക്രമീകരിക്കാം. നല്ലൊരു ടൈംടേബിൾ തയ്യാറാക്കി അതനുസരിച്ച് പഠനം തുടരുക.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കുക എന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇനിയുള്ള ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി പഠനത്തിനായുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുക. തടസങ്ങൾ നേരിടാത്ത രീതിയിൽ പഠന മുറി ക്രമീകരിക്കുകയോ അതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്യാം. ടൈംടേബിൾ തയ്യാറാക്കിയത് പ്രകാരം പഠിക്കാനിരിക്കാം.

ബ്രേക്ക് എടുക്കാം

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പഠനത്തിന് ഇടവേളകൾ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പഠനത്തിന് ബ്രേക്ക് നൽകി മറ്റ് പരിപാടികൾക്ക് അൽപ്പം സമയം കണ്ടെത്തുക. നടക്കാൻ പോവുകയോ പാട്ടു കേൾക്കുകയോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. സമയം കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് വഴി മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനനുള്ള സമയം ലഭിക്കില്ല. എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകൾക്കും തുല്ല്യപ്രാധാന്യം നൽകാം. മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങൾ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

ടാർജറ്റ് വെക്കാം

ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചു തീർക്കുക എന്ന തരത്തിൽ ടാർജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മണിക്കൂറുകൾ, ദിവസങ്ങൾ എന്ന തരത്തിൽ ടാർജറ്റ് ക്രമീകരിക്കാം. പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇത് പഠനത്തിലുള്ള ഉത്സാഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

ഓരോ ദിവസവും എത്രത്തോളം പഠിച്ചു, ഏതെല്ലാം ടോപ്പിക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന കാര്യം സ്വയം വിലയിരുത്തുക. നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതു പോലെ പഠനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു എന്നത് കണക്കാക്കാൻ ടൈമർ ക്രമീകരിക്കാം. ഇത് കൃത്യമായി അറിയാൻ സഹായിക്കും.

വിശ്രമം

മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പഠനത്തിനൊടുവിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ തളരും. ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു ഉപകരണമല്ല. പഠനത്തിന് ഇടവേള നൽകാൻ വിനോദ പരിപാടികളിൽ ഏർപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും വിശ്രമം നൽകും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here