ഡല്‍ഹി: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഫലത്തിന്റെ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ മാനദണ്ഡമായി. കുട്ടികളുടെ പത്ത്, പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ പ്രകടനം കണക്കിലെടുത്താകും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മൂല്യനിര്‍ണ്ണയമെന്ന് അറ്റോണി ജനറല്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

30:30.40 അനുപാതത്തില്‍ പത്ത്, പതിനൊന്ന്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളിലെ മാര്‍ക്കില്‍ വെയിറ്റേജ് നല്‍കും. 12-ാം ക്ലാസിലെ പ്രീ ബോര്‍ജ് പരീക്ഷയ്ക്കാണ് 40 ശതമാനം വെയിറ്റേജ് നല്‍കുന്നത്. ഫലം ജൂലൈ 31നകം പ്രഖ്യാപിക്കും. പത്ത്, പതിനൊന്ന് ക്ലാസുകളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്കു ലഭിച്ച മൂന്നു വിഷയങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here