ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ ഇല്ല… പിന്നെന്തിന് വെസ്റ്റ് ബെംഗാള്‍… ഉടനെ ബ്ലംഗ്ലാ ആകും

0

ഈസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എന്തിന് വെസ്റ്റ് ബംഗാള്‍ !!! പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പേര് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് നിയമസഭയുടെ അംഗീകാരം. ബംഗ്ലാ എന്ന പേരിന് അംഗീകാരം തേടി കേന്ദ്രത്തിനെ സമീപിച്ചു.

തീരുമാനത്തിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ പേര് മാറ്റം യാഥാര്‍ഥ്യമാകും. കേന്ദ്രം പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷില്‍ ബംഗാള്‍ എന്നും ബംഗാളിയില്‍ ബംഗ്ല എന്നും മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബംഗാളിയിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ബംഗ്ല എന്നാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.


Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here