ക‍ര്‍ഷകരുടെ ട്രാക്ട‍ര്‍ റാലി ആക്രമം; പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള 300 ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു

ട്വിറ്ററിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച നൂറുകണക്കിന് ട്വീറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ട്വിറ്റ‍ര്‍ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി സമരക്കാ‍ര്‍ക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെന്ന്

അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ട്വിറ്റ‍ര്‍ നയം, അക്രമം, ദുരുപയോഗം, ഭീഷണി എന്നിവ‍ ഉൾപ്പെട്ട കണ്ടന്റുകൾ ട്വിറ്റ‍ര്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ട്വിറ്റ‍ര്‍ വക്താവ് പറഞ്ഞു. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച നൂറുകണക്കിന് ട്വീറ്റുകളാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. ക‍ര്‍ഷകരുടെ ട്രാക്ട‍ര്‍ റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ 308 ട്വിറ്റ‍ര്‍ അക്കൗണ്ടുകൾ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ട്രാക്ടര്‍ റാലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തേതന്നെ റിപ്പോ‍ര്‍ട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക‍ര്‍ഷകര്‍ക്കിടയിൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ച 308 ഓളം ട്വിറ്റ‍ര്‍ അക്കൗണ്ടുകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ളവയാണെന്ന് ഡൽഹി ഇന്റലിജൻസ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷ്ണ‍‍ര്‍ പോലീസ് ദീപേന്ദ്ര പഥക് പറഞ്ഞു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here