43,396 സര്‍ക്കര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ റേഷന്‍കാര്‍ഡുകള്‍ മാറ്റി

0
4

തിരുവനന്തപുരം: അനധികൃതമായി ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റിയിരുന്ന റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയതോടെ, 43,396 സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ പൊതുവിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ പൊതുവിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീയയി 20 വരെ നീട്ടി. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ കാര്‍ഡ് മാറ്റിയത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്, 7684 പേര്‍. കുറവ് വയനാട്ടില്‍, 717. മറ്റുജില്ലകളിലെ കണക്ക് ഇപ്രകാരമാണ്: കൊല്ലം- 5442, പത്തനംതിട്ട- 2967, ആലപ്പുഴ- 3719, കോട്ടയം-2830, ഇടുക്ക- 1115, എറണാകുളം-2631, തൃശൂര്‍-3746, പാലക്കാട്-3507, കോഴിക്കോട്- 2830, മലപ്പുറം-3208, കണ്ണൂര്‍ 2200, കാസര്‍കോട്-800.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here