തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളുടെ അറ്റകൂറ്റ പണികളും റീടാറിംഗും നടക്കുമ്പോള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിദ്ധ്യമില്ലെന്ന് വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തല്‍. റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തികളില്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയാണെന്നും വിജിലന്‍സ് കണ്ടെത്തി.

റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടന്ന ഓപ്പറേഷന്‍ സരള്‍ രാസ്തയുടെ പരിശോധനാ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ചില റോഡുകളില്‍ കരാറുകാര്‍ നിലവാരം കുറഞ്ഞ നിര്‍മ്മാണ സാമഗ്രികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റോഡുകള്‍ വേഗത്തില്‍ നശിക്കാന്‍ കാരണം ഇതാണെന്നും പരിശോധനയില്‍ വ്യക്തമായി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here