തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മില്‍മ പാലിന് വില നാലു രൂപ വര്‍ധിക്കും. മില്‍മയുടെ എല്ലാതരം പാലിനും ഇതു ബാധകമാണ്. സെപ്തംബര്‍ 21 ാം തീയതി മുതല്‍ പുതിയ വില നിലവില്‍ വരും.

വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിലയുടെ 83.75% കര്‍ഷകന് നല്‍കും. മന്ത്രി പി. രാജുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ഏഴ് രൂപ കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു മില്‍മയുടെ ആവശ്യം. നാലുരൂപ കൂട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചതോടെ ഇളം നീല കവര്‍ പാല്‍ ലിറ്ററിന് 40 രൂപയില്‍ നിന്നു 44 ആകും. കടും നീല കവര്‍ പാല്‍ ലിറ്ററിന് 41 രൂപയെന്നത് 45 ആകും. 2017 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അവസാനമായി മില്‍മ പാലിന് വില കൂട്ടിയത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here