കോട്ടയം: ഒരു വിഷയത്തില്‍ തോറ്റവര്‍ക്ക് അഞ്ചു മാര്‍ക്കുവരെ നല്‍കി വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എം.ജി. സര്‍വകലാശാല സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് റദ്ദാക്കി. ഏപ്രില്‍ 30നാണ് ബി.ടെക് കോഴ്‌സില്‍ മാര്‍ക്കുദാനത്തിനു സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനിച്ചത്.

മേയ് 17ന് മാര്‍ക്കുദാന ഉത്തരവ് വന്നശേഷം 119 കുട്ടികളെ ജയിപ്പിച്ച് പുതിയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതു റദ്ദാക്കും. പരിഗണനയിലുള്ള 85 അപേക്ഷകള്‍ നിരസിക്കും. കുട്ടികളുടെ ഭാവി കണക്കിലെടുത്ത് വിജയം നേടുംവരെ പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ അവര്‍ക്ക് അവസരം നല്‍കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here