ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചു, കര്‍ഷക സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു

0

ഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ഷക നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡല്‍ഹിയിലേക്കു നടത്തിയ കര്‍ഷക മാര്‍ച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഉച്ചയിച്ച മിക്കവാറും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ഷകരുമായി കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതായി ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ആറു ദിവസത്തിനകം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടത്തു. എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും നേരിട്ടാണ് യാത്ര 12 ദിവസം കൊണ്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നതെന്നും അത് കര്‍ഷകരുടെ വിജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here