ചൊവ്വയിലെ ആദ്യ ഹെലികോപ്ടർ പറത്തൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടാം വാരത്തിലേയ്ക്ക് നീട്ടി നാസ

നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ പറക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ പറക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിന് ഗുരുത്വാകർഷണവും ഉണ്ട് (ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന്). ചൊവ്വയിലെ പകൽ സമയത്ത്, ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ പകുതിയോളം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, രാത്രിയിലെ താപനില മൈനസ് 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴുകയും ചെയ്യും. ഇത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വൈദ്യുത ഘടകങ്ങളെ മരവിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ തകർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇൻജെനുവിറ്റി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ ഇവയാണ്.

പെർസെവെറൻസ് റോവറിന്റെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ഇൻജെനുവിറ്റി ഹെലികോപ്റ്റർ ചെറുതായിരിക്കണം. ചൊവ്വയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പറക്കാൻ ഹെലികോപ്ടറിന് ഭാരവും കുറവായിരിക്കണം. തണുത്തുറഞ്ഞ ചൊവ്വയിലെ രാത്രികളെ അതിജീവിക്കാൻ, ആന്തരിക ഹീറ്ററുകൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ അതിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

റോട്ടറുകളുടെ പ്രകടനം മുതൽ സോളാർ പാനലുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്ററുകൾ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ വരെ – സതേൺ കാലിഫോർണിയയിലെ നാസയുടെ ജെപിഎല്ലിന്റെ വാക്വം ചേമ്പറുകളിലും ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിലും പരീക്ഷിക്കുകയും പുന: പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നാസ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്റർ അതിന്റെ ഡെബ്രിസ് ഷീൽഡ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇതുവരെ ഒരു തരത്തിലുളള റോട്ടോക്രാഫ്റ്റുകളും ഡ്രോണുകളും അന്യഗ്രഹത്തിൽ പറത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നാസയുടെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ പറക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ പറക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചുവന്ന ഗ്രഹത്തിന് ഗുരുത്വാകർഷണവും ഉണ്ട് (ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന്). ചൊവ്വയിലെ പകൽ സമയത്ത്, ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ പകുതിയോളം മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ, രാത്രിയിലെ താപനില മൈനസ് 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴുകയും ചെയ്യും. ഇത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത വൈദ്യുത ഘടകങ്ങളെ മരവിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ തകർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇൻജെനുവിറ്റി നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ ഇവയാണ്.

പെർസെവെറൻസ് റോവറിന്റെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ, ഇൻജെനുവിറ്റി ഹെലികോപ്റ്റർ ചെറുതായിരിക്കണം. ചൊവ്വയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ പറക്കാൻ ഹെലികോപ്ടറിന് ഭാരവും കുറവായിരിക്കണം. തണുത്തുറഞ്ഞ ചൊവ്വയിലെ രാത്രികളെ അതിജീവിക്കാൻ, ആന്തരിക ഹീറ്ററുകൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ അതിന് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

റോട്ടറുകളുടെ പ്രകടനം മുതൽ സോളാർ പാനലുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹീറ്ററുകൾ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ വരെ – സതേൺ കാലിഫോർണിയയിലെ നാസയുടെ ജെപിഎല്ലിന്റെ വാക്വം ചേമ്പറുകളിലും ടെസ്റ്റ് ലാബുകളിലും പരീക്ഷിക്കുകയും പുന: പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നാസ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഹെലികോപ്റ്റർ അതിന്റെ ഡെബ്രിസ് ഷീൽഡ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇതുവരെ ഒരു തരത്തിലുളള റോട്ടോക്രാഫ്റ്റുകളും ഡ്രോണുകളും അന്യഗ്രഹത്തിൽ പറത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നാസയുടെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here