തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടി. ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 11.4 ശതമാനവും വ്യവസായ ഉപഭോക്താക്കളില്‍ എല്‍.ടി. വിഭാഗത്തിന് 5.7 ശതമാനവും എച്ച്.ടി. വിഭാഗത്തിന് 6.1 ശതമാനവും കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ വിഭാഗത്തിന് 3.3 ശതമാനവുമാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ നിരക്കുകള്‍ നിലവില്‍ വന്നു.

പുതിയ തീരുമാനം പ്രകാരം ഗാര്‍ഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി ചാര്‍ജില്‍ 18 മുതല്‍ 254 രൂപവരെ വര്‍ദ്ധനവുണ്ടാക്കും. വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതിലുണ്ടായ 1,100 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം നികത്താനാണ് പുതിയ നടപടി. 902 കോടി രൂപ നിരക്കു വര്‍ദ്ധനവിലൂടെ ഈടാക്കാനാണ് വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. 1000 വാട്ട് വരെ കണക്റ്റഡ് ലോഡും പ്രതിമാസം 40 യൂണിറ്റുവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമായ ബി.പി.എല്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നിരക്കു വര്‍ദ്ധനവ് ബാധകമല്ല.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here