കൊച്ചി: സി.ബി.എസ്.ഇ അംഗീകാരമില്ലാത്തത് മറച്ചുവച്ചു 29 പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഒരു വര്‍ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അരൂജ ലിറ്റില്‍ സ്റ്റാഴ്‌സ് സ്‌കൂള്‍ മാനേജരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വഞ്ചനാക്കുറ്റമാണ് സ്‌കൂള്‍ മാനേജുമെന്റിനെതിര ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷാ തീയതി അടുത്തിട്ടും ഹാള്‍ ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാത്തതിനെകുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് സ്‌കൂളിന് അംഗീകാരമില്ലെന്ന വിവരം രക്ഷിതാക്കള്‍ അറിഞ്ഞത്. മാതാപിതാക്കള്‍ ഇന്ന് സ്‌കൂളില്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കിയതോടെയാണ് പോലീസ് ഇടപെട്ടത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here