ഡല്‍ഹി: ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 25.50 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ചു. പുതിയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് 892 രൂപയാണ് നല്‍കേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തിനിടെ വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് 50 രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം നാലു രൂപ കുറച്ച വാണിജ്യ സിലണ്ടറിന്റെ വിലയില്‍ 73.50 രൂപയുടെ വര്‍ദ്ധന വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1692.50 രൂപയാണ് പുതിയ വില.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here