തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബസ് ചാര്‍ജ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഇടതു മുന്നണി അനുമതി നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു ഇന്നത്തെ യോഗത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് നിരക്കു വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നയപരമായ തീരുമാനം മുന്നണി യോഗം കൈക്കൊണ്ടത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here