കോഴിക്കോട്: ഇന്ന് വിജയദശമി. അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച് കുരുന്നുകള്‍ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് പിച്ചവച്ചു. വിദ്യാരംഭത്തിനായി വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബികാ ദേവീ ക്ഷേത്രം, കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം, ചോറ്റാനിക്കര, തുഞ്ചന്‍ പറമ്പ് തുടങ്ങി എല്ലായിടങ്ങളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here