ഋഷികേശ്: പ്രശസ്തമായ വസിഷ്ഠഗുഹയുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്ന മലയാളി സന്ന്യാസി സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദപുരി സമാധിയായി.
സന്ന്യാസിവര്യനായ സ്വാമി പുരുഷോത്തമാനന്ദയുെട ശിഷ്യനായിട്ടാണ് 1953 ല്‍ അദ്ദേഹം വസിഷ്ഠഗുഹയില്‍ എത്തിചേര്‍ന്നത്. ചാര്‍ധാം യാത്രാവഴിയി െപ്രാധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായ വസിഷ്ഠഗുഹയുടെ ദീര്‍ഘകാലമായി സംരക്ഷകനായി കഴിയുകയായിരുന്നു സ്വാമി ചൈതന്യാനന്ദപുരി.
ഋഷികേശ് ശിവാനന്ദ ആശ്രമം പ്രസിഡന്റും മലയാളിയുമായ സ്വാമി പത്മനാഭാനന്ദയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗംഗയില്‍ ജലസമാധിയിരുത്തി. പത്തനംതിട്ട പ്രക്കാനമാണ് സ്വാമിയുടെ സ്വദേശം.
ഇന്ത്യയിലെ ഏഴു മഹാ ഋഷിമാരില്‍ ഒരാളായ വസിഷ്ഠ ഋഷിയുടെ പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഗുഹയാണ് വസിഷ്ഠഗുഹ. 1930 മുതല്‍ സ്വാമി പുരുഷോത്തമാനന്ദയാണ് ഈ ഗുഹ പരിപാലിച്ചത്. സ്വാമി പുരുഷോത്തമാനന്ദ ട്രസ്റ്റിനാണ് നിലവില്‍ ഗുഹയുടെ പരിപാലനം. ബദ്രിനാഥ് റോഡില്‍ ഋഷികേശില്‍ നിന്നു 25 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഈ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here