കൊല്ലം: സംസ്ഥാനത്ത് തുടര്‍ന്നു വന്നിരുന്ന ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ഞായറാഴ്ച ആര്‍ദ്ധരാത്രി അവസാനിക്കും. മൂവായിരത്താളം ബോട്ടുകള്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ കടലിലിറങ്ങും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here