ഡല്‍ഹി: എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് പെന്‍ഷന്‍ തുക പിന്‍വലിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി 60 വയസാക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര രീതികളുമായി സമാനപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി. നിലവില്‍ 58 വയസായാല്‍ പെന്‍ഷന്‍ പറ്റാം. പുതിയ വ്യവസ്ഥ 58 വയസില്‍ പെന്‍ഷന്‍ പറ്റുന്നവര്‍ക്കും അറുപതു വയസുവരെ ഇ.പി.എഫില്‍ നിക്ഷേപമായി തുക സൂക്ഷിക്കാന്‍ വഴിയൊരുക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here