റിലയന്‍സ് ജിയോ ഫ്രീ വോയിസ് കോള്‍ സംവിധാനം അവസാനിപ്പിച്ചു. മറ്റു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളുകള്‍ക്ക് മിനിട്ടിന് ആറു പൈസ ജിയോ ഉപഭോക്താവ് നല്‍കേണ്ടി വരും. എന്നാല്‍, സ്വന്തം നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലെ കോളുകള്‍ തുടര്‍ന്നും സൗജന്യമായിരിക്കും.

മറ്റു നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുകള്‍ക്ക് നല്‍കേണ്ട ചാര്‍ജുകളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ജിയോ ഈടാക്കുന്നത്. വോയിസ് കോളുകള്‍ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പണത്തിനു തുല്യമൂല്യമുള്ള സൗജന്യ ഡേറ്റ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് നല്‍കാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here