36 അബ്രാഹ്മന പാര്‍ട്‌ടൈം ശാന്തിക്കാര്‍, ആറു ദളിതര്‍, ശിപാര്‍ശ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്

36 അബ്രാഹ്മന പാര്‍ട്‌ടൈം ശാന്തിക്കാര്‍, ആറു ദളിതര്‍, ശിപാര്‍ശ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ ആറു ദളിതര്‍ അടക്കം 36 അബ്രാഹ്മണരെ ശാന്തിക്ക് നിയമിക്കാന്‍ ശിപാര്‍ശ. പി.എസ്.സി. മാതൃകയില്‍ എഴുത്തു പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും നടത്തിയാണ് പാര്‍ട് ടൈം തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്താന്‍ കേരള ദേവസം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് ശിപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.


Loading...

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0
error: Content is protected !!